'อีอีซี' หนุนพัฒนาเกษตร4.0

'อีอีซี' หนุนพัฒนาเกษตร4.0
9 สิงหาคม 2562
1,029

ภาคการเกษตรกรรมอาจดูเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อย่างมาก

เพราะการลงทุนที่ต้องการผลักดันให้เข้ามาใช้พื้นที่อีอีซีส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริการ
แต่อีอีซีสามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีี่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของระบบอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่มาใช้ เช่น การนำ Sensors มาใช้วัดคุณภาพดิน, วัดปริมาณน้ำ

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง และระบบอัตโนมัติ การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ อุตสาหกรรมการคัดคุณภาพ บรรจุเก็บรักษาพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อในผลไม้ เป็นต้น ด้วยหัวใจสำคัญ 3 ประการที่จะทำให้การพัฒนาเกษตร 4.0 สำเร็จได้คือ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การจัดการด้านพื้นที่ทำกิน และการพัฒนาและแปรรูปสินค้า

เทคโนโลยีที่ว่านี้คือ Internet of thing : IoT ที่ไม่ได้เลือกว่าจะต้องใช้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับใช้เพื่อการเกษตรอย่างไรให้เหมาะสม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: