เคาะเลือก 'ลม้าย-วิชัย-บุญเลิศ' ให้วุฒิฯลงมตินั่งกสม.

เคาะเลือก 'ลม้าย-วิชัย-บุญเลิศ' ให้วุฒิฯลงมตินั่งกสม.
8 สิงหาคม 2562
1,040

คกก.สรรหาฯ เคาะเลือก "ลม้าย-วิชัย-บุญเลิศ" ให้วุฒิฯลงมตินั่งกสม.

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มีนายชีพ ประธานศาลฏีาเป็นประธานยังมีมติคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้วุฒิสภาเห็นชอบ เป็น กสม. จำนวน 3 คน คือ น.ส.ลม้าย มานะการ เลขาธิการสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี เป็นผู้ได้รับเลือกในด้านผู้มีประสบการด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่อง, นายวิชัย ศรีรัตน์ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ได้รับเลือกในด้านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและต่างประเทศ และ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ ได้รับเลือกด้านบุคคลที่มีความรู้ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชึวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง