ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
6 สิงหาคม 2562
2,193

โครงการหนึ่งภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี คือ การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)และสถาบัน IoT เพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งของอีอีซีที่จะเป็นเขตเศรษฐกกิจชั้นนำของอาเซียน

นอกจากนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะขยายขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านดิจิทัลและมีพื้นที่เพื่อรองรับนักลงทุนระดับโลก การสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท Start-up และรองรับการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(new s-curve) รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

การจัดตั้งสถาบันไอโอที เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอโอทีของประเทศไทย และการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษาสถาบันวิจัย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านดิจิทัลก็เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลซึ่งได้ส่งผลกระทบด้านต่างๆ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: