พ่อแม่ยุคใหม่ยอมใช้จ่ายเพื่อกวดวิชา

พ่อแม่ยุคใหม่ยอมใช้จ่ายเพื่อกวดวิชา
4 สิงหาคม 2562
3,421

จากผลสำรวจทัศนคติและบุคลิกลักษณะของพ่อแม่ยุคมิลเลนเนียล จำนวน 3,177 คน จาก 7 ประเทศ

ได้แก่ สิงคโปร์ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ในโครงการ New Asian Learning Experience โดย เอชพี อิงค์ ประเทศไทย พบว่า แม้พ่อแม่ยุคใหม่แม้จะมีความกังวลใจในการเลี้ยงลูก แต่ยังคงต้องการพัฒนาทักษะทางสังคมให้ลูกหลานตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ขณะเดียวกัน ถึงแม้ผู้ปกครองจะทราบว่า การเรียนรู้ผ่านสิ่งพิมพ์ ช่วยในเรื่องการอ่าน การจดจำ และ แพลตฟอร์มดิจิทัล ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างวิจารณญาณ รวมถึงพยายามสร้างความผูกพันโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของลูก ซึ่งกว่า 89% ให้เหตุผลว่า ต้องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่น่าสนใจในผลการวิจัยกลับพบว่า แม้ผู้ปกครองจะต้องการให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ส่วนใหญ่ กลับยอมใช้จ่ายไปกับค่าเรียนพิเศษ นอกเหนือจากการเรียนในเวลาปกติ ให้กับสถาบันกวดวิชา ซึ่งอาจทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: