การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
5 สิงหาคม 2562
3,588

ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาวันที่ 5 ส.ค.นี้นั้น

โดยร่างดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วนอุตสาหกรรมเป้าหมายแรก หรือ 5 First S-curve ทั้ง 5 สาขาได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยกำหนดพื้นที่และอุตสาหกรรมเป้าหมายชัดเจนนี้จะดำเนินการส่งเสริมใน 21 แห่งพื้นที่ประกาศเขตส่งเสริม 8.6 หมื่นไร่ พื้นที่รองรับการลงทุน 2.8 หมื่นไร่ และประมาณการเงินลงทุน 1.31 ล้านล้านบาท

การแบ่งสัดส่วนการพัฒนารายอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นขณะเดียวกันการประเมินผลการดำเนินงานก็จะทำได้ง่ายขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวหากเป็นการส่งเสริมตามเงื่อนไขการพัฒนาอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าให้กลายเป็นเงื่อนไขสะท้อนกลับในเชิงการยึดติดกับพื้นที่จนกลายเป็นอุปสรรคการพัฒนาที่แท้จริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง