ผบ.ตร. สั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ

ผบ.ตร. สั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ
3 สิงหาคม 2562
951

ผบ.ตร. กำชับตำรวจพื้นที่ เพิ่มความเข้มดูแลความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน

ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดในบริเวณแหล่งชุมชนและพื้่นที่่สาธารณะในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัั่นต่อความปลอดภััยในชีัวิตและทรัพย์สินของประชาชน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการและกำชับสั่งการให้ทุกหน่วย ถือปฎิบัติ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1. มาตรการป้องกันเหตุ
  1. เพิ่มความเข้มในการตรวจสถานที่สำคัญของทางราชการ เอกชน และสถานที่เชิงสัญญลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำวนมาก
  2. สำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดเป็นจุดเฝ้าระวัง อีกทั้งประสานแนะนำเจ้าของพื่้นที่ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดใการป้องกันเหตุ รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้สามารถเชื่อมโยงทางยุทธวิธีใช้งานได้ตลอดเวลา
  3. ให้ทุกสถานีตำรวจเฝ้าระวังติดตามสถาการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ออกสืบสวนหาข่าวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย รวมถึงรวจสอบร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาก่อเหตุได้
  4. ให้ตั้งด่าน และจุดตรวจความมั่นคง ในเส้นทางต่าง ๆ ที่อาจจะมีการสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุร้ายในลักษณะต่าง ๆ โดยเน้นตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ เมื่อพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี
  5. ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มความเข้มงวดในการรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยเฉพาะบุคคลเฝ้าระวังหรือบุคคลต้องห้ามในบัญชีเป้าหมาย รวมทั้งตรวจสอบยานพาหนะบริเวณด่านชายแดนอย่างจริงจัง
  6. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถานทีี่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศที่มาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
 2. แนวทางสืบสวน
  1. ให้บูรณาการและประสานข้อมูลด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และฝ่่ายสืบสวน อาทิ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  2. เร่งรัดสืบสวนหาข่าว การตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลบุคคล พยานหลักฐานต่าง ๆ โดยประสานข้อมูลการสืบสวน พยานหลักฐานต่าง ๆ กับพนักงานสอบสวน เพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานกับการสอบสวนดำเนินคดี
 3. มาตรการเตรียมความพร้อม

ให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วย รวมทั้งชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิดที่ปฎิบัติงานในทุกพื้นที่ เตรียมความพร้อมและสามารถสนับสนุนการปฎิบัติได้เมื่อมีเหตุหรือได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงไปกำกับดูแลการปฎิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ทำความเข้าใจ และแสวงหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับบุคคล วัถตุต้องสงสัย และการสังเกตุ จดจำ ซึ่งพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝากประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนดังนี้

 หลักการสังเกตุวัตถุต้องสงสัย “4ไม่” คือ1.ไม่เคยเห็น 2.ไม่เป็นของใคร 3.ไม่ใช่ที่อยู่ 4.ดูไม่เรียบร้อย ซึ่งเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1.โทรแจ้ง191 หรือ 1599 2.ห้ามแตะต้อง 3.ตั้งสติรีบออกมาจากพื้นที่ 4.หาที่กำบัง และ 5.หากมีผู้บาดเจ็บ  โทรแจ้ง สายด่วน 1669แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง