รมว.ทส.ไม่หนักใจเคลื่อนงานยศ. พร้อมเร่งรัดงานด้านทรัพยากร

รมว.ทส.ไม่หนักใจเคลื่อนงานยศ. พร้อมเร่งรัดงานด้านทรัพยากร
2 สิงหาคม 2562
866

การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ รมว.ทส. มอบให้แก่ข้าราชการ ทส.วันนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวในการมอบนโยบายให้กับข้าราชการของกระทรวงในวันนี้ว่า ไม่ได้มีความหนักใจที่จะต้องทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดไว้ และมองว่ากรอบที่วางไว้ไม่ได้เป็นปัญหาในการทำงาน

นายวราวุธกล่าวว่า จะเร่งรัดการทำงานของกระทรวงตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วยงาน 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และงานปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกให้รัฐบาลจัดทำนโยบายให้สอดคล้อง โดยงานด้านนี้ถูกระบุให้เป็นนโยบายหลักที่ 10 ในนโยบายหลักทั้งหมด 12 ด้าน คือ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองบางกลุ่ม มองว่าการเขียนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นการทำงานที่ผูกมัดการทำงานของรัฐบาลมากเกินไป อาจขาดความยืดหยุ่นในการทำงานที่เหมาะสมตามสภาพการณ์

อย่างไรก็ตาม นายวราวุธกล่าวว่า นโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เขียนไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นายวราวุธยังกล่าวว่าจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบการทำงานของกระทรวงอีกด้วย

โดยนายวราวุธกล่าวว่า หลักการทำงานของรัฐมนตรี จะเน้นการยึดหลักการทำหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด นโยบายของรัฐบาล และการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งนายวราวุธเน้นย้ำถึงการทำงานตามกรอบของกฏหมาย และกฏระเบียบใดที่ล้าหลังหรือเป็นอุปสรรค ก็จำเป็นที่หน่วยงานจะต้องกำจัดไป ซึ่งหากจำเป็นต้องอาศัยอำนาจรัฐมนตรี ตนก็ยินดีพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงาน

ทั้งนี้ การจัดการปรับปรุงกฏระเบียบดังกล่าว นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญและแนวทางไว้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมทั้งรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งมอบรัฐมนตรีให้รับทราบภายในวันอังคารหน้า และกล่าวย้ำว่าหากมีการเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีพิจารณา จำเป็นที่หน่วยงานจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งการนำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งข้อดีข้อเสีย

นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ทางผู้บริหารกระทรวงได้จัดเตรียมแผนการทำงานของกระทรวงที่ได้พิจารณาจากแผนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมไว้ให้นายวราวุธพิจารณาปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้จนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ทางรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือในส่วนของการกำหนดงบประมาณประจำปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสภาต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง