เสมา 1 ย้ำศธ.ต้องไม่มีทุจริต

เสมา 1 ย้ำศธ.ต้องไม่มีทุจริต
31 กรกฎาคม 2562
824

เผยเสมา 1 ย้ำ ศธ.ต้องไม่มีทุจริต หากมีต้องรับผิดชอบเอง ไม่สามารถช่วยได้ พร้อมฝากผู้บริหารศธ.ทบทวนการใช้งบประมาณ-กฎหมาย ยึด 4 ประเด็น ทำงานต้องมีคุณภาพ ประเมินได้ ไม่มีความความซ้ำซ้อน และเน้นการพัฒนาครูทุกองค์กร

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ว่ารมว.ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างคนกับการศึกษาค่อนข้างมาก โดยอยากเห็นคนไทยในอนาคตเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ และเป็นคนที่จะเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งโจทย์ดังกล่าว รมว.ศธ.ได้นำสิ่งที่นายกฯ อยากเห็นมาปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารศธ. ว่าหากมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จะทำอย่างไรได้บ้าง หากใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจะกระทบใครบ้าง และต้องใช้เวลานานเท่าใด รวมถึงต้องดูเรื่องการวางแผนที่วางไว้ งบประมาณปี 2563 ที่ได้เตรียมไว้ว่าต้องแก้ไขหรือไม่ ข้อกฎหมายต้องทบทวนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องบางเรื่องไม่สามารถทำได้ทันที ผู้บริหารศธ.ต้องไปปรึกษาหารือ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แล้วให้นำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

"รมว.ศธ.ได้เน้นหลักการ 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ทำอะไรก็ตาม ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรต้องมีเรื่องคุณภาพ 2.ต้องมีการประเมินได้ 3.ต้องไม่ให้มีความซ้ำซ้อน ซึ่งถ้ามีความซ้ำซ้อนต้องแก้ไข แต่ไม่ใช่ให้เลิกทำ และ 4. การพัฒนาครูทุกองค์กร โดยทุกกระบวนการ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมิน และพัฒนา รวมถึงได้ย้ำถึงการทำงานว่าสมัยนี้ต้องไม่มีการทำผิด ไม่มีทุจริต ถ้ามีทุจริตต้องรับผิดชอบเอง ซึ่งเรื่องรมว.ศธ.ไม่สามารถช่วยอะไรได้ นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.... ที่จะต้องหยิบยกมารับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากทุกฝ่าย" คุณหญิงกัลยา กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: