สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมแก้ปัญหาผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ฯคลองจั่น

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมแก้ปัญหาผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ฯคลองจั่น
30 กรกฎาคม 2562
957

พร้อมหาแนวทางสนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการ

วันนี้ (30 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ ประธานจัดการประชุมหารือขบวนการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการเจ้าหนี้ , นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯคลองจั่น , นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานกลุ่มสมาชิกเจ้าหนี้รายย่อย , นายประกิต พิลังกาสา ประธานคณะอนุกรรมการฯสหกรณ์ฯคลองจั่น และ กรรมการเจ้าหนี้ สหกรณ์เจ้าหนี้ สมาชิกเจ้าหนี้รายย่อย คณะกรรมการสหกรณ์ฯคลองจั่น และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าประชุมกว่า 100 คน

นายปรเมศวร์ กล่าวหลังการประชุมว่า นับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.59 ที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น ได้ดำเนินการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ทั้งสมาชิกรายย่อยและสหกรณ์เจ้าหนี้กว่า 74 แห่งไปแล้วกว่า 3,008 ล้านบาท แต่จากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและข้อติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำให้สหกรณ์ฯคลองจั่นมีเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ของปี 2561 - 2562 เป็นจำนวน 3 งวด โดยมีเงินค้างจ่ายอยู่ประมาณ 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีแล้วกับการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่นและความหวังจากนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น ซึ่งทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายปรเมศวร์ กล่าวอีกว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศจะเป็นตัวกลางประสานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น รวมถึง ต้องดูแลสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 รายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก อีกทั้ง เตรียมเข้าหารือพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาในส่วนต่างๆ อาทิ คดีวัดพระธรรมกายที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยึดอายัดทรัพย์สินไว้ปล่อยให้สหกรณ์ฯคลองจั่นมาดำเนินการบริหารแทน หรือ โครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้กับขบวนการสหกรณ์ ก็ยังต้องรอการนำเสนอเข้าเป็นวาระให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาเห็นชอบ

"สำหรับคดีความต่างๆนั้นเป็นเรื่องของชั้นอัยการ แต่ทางสันนิบาตสหกรณ์ตระหนักถึงความเสียหายจากสหกรณ์ฯคลองจั่นหากมีเหตุที่จะสิ้นสภาพลง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบลูกโซ่ต่อสหกรณ์ต่างๆที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ฯคลองจั่นจึงจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมหารือในวันนี้"

ด้าน นางประภัสสร เผยว่า สมาชิกสหกรณ์ฯคลองจั่นยังมีความเชื่อมั่นพร้อมเดินไปด้วยกันในการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ พร้อมช่วยกันติดตามเรื่องคดีความเพื่อนำเงินมาเยียวยาแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนงานให้เกิดความเข้มแข็งแก่สมาชิกสามารถขับเคลื่อนสหกรณ์ฯได้ในระยะยาวป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง