เช็คความพร้อมของไทย ยุคปัญญาประดิษฐ์

เช็คความพร้อมของไทย ยุคปัญญาประดิษฐ์
31 กรกฎาคม 2562
3,225

ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่ทุกคนต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ไม่เฉพาะผู้ประกอบการ แรงงานทั้งในภาคการผลิตและบริการ ภาครัฐเองก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดด้วยเช่นกัน แล้วในความเป็นจริง ไทย หรือรัฐบาลไทย มีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้

ออกซฟอร์ด อินไซต์ นำเสนอรายงานการจัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)โลก ประจำปี2562 พบว่า ประเทศไทย มีความพร้อมด้านเอไออยู่ในอันดับที่56 ของโลกจากจำนวน194 ประเทศ โดยได้คะแนนอยู่ที่ 5.458 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อเทียบกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พบว่า สิงคโปร์มีความพร้อมด้านเอไอ ติดอันดับ1 ของโลกโดยมีคะแนน 9.18 มาเลเซีย ติดอันดับ22 ด้วยคะแนน 7.10 ฟิลิปปินส์ ติดอันดับที่ 50 มีคะแนน 5.70 และอินโดนีเซีย ติดอันดับ57 ด้วยคะแนน 5.42

เห็นแบบนี้ ไทย ควรเร่งผลักดันให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ไม่อย่างนั้น คงพลาดผลประโยชน์มหาศาลจากเทคโนโลยีเอไอ ที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 15 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: