ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ
27 กรกฎาคม 2562
6,086

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


วันนี้ (27 ก.ค.62) เวลา 15.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

S__18579504

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

S__18579503

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประทับพระราชอาสน์ ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งกรบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

1564220901209

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุมไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ในการนี้พระราชทานวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได้ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

S__18579507

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าภายในอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ธ คู่ฟ้าภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก จากนั้นพระราชทานวโรกาสให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อนึ่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกปีที่ 66 อีกทั้งในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 70 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเป็นปีที่ 60 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ให้ใช้ชื่ออาคารว่า อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีความหมายว่า อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์ โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

S__18579508

อนึ่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รวบรวมบริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ มาไว้ในอาคารเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารเหมือนเมื่อก่อน เช่น การย้ายผู้ป่วยที่กระจัดกระจายตามตึกต่างๆ เข้ามาพักที่หอผู้ป่วยในอาคารนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 1,369 เตียง และมีส่วนสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยใน (In patient) แบบครบวงจร (One-Stop Service)  

ภายในอาคารประกอบด้วยห้องสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องผ่าตัดรวม 62 ห้อง สำหรับทุกสาขาวิชา ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก(MRI) ห้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan) รวมถึงห้องผ่าตัดระบบประสาทสมองมีเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพร้อมขณะผ่าตัดเพื่อตรวจดูรอยโรคที่อยู่ในเนื้อสมอง ห้องผ่าตัด Integrated ที่มีอุปกรณ์ควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ ภายในห้องผ่าตัดสามารถถ่ายทอดและสอนไปยังห้องประชุมในโรงพยาบาลและต่างประเทศได้  ห้องผ่าตัด Hybrid สามารถผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่หรือผ่าตัดสอดสายเพื่อการรักษา (Intervention surgery) ห้องผ่าตัด Robotic  เป็นการผ่าตัดที่ใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำและสงวนเนื้อเยื่อที่ไม่จำเป็นต้องตัดหรือตัดแล้วเกิดผลเสียกับผู้ป่วย เป็นต้น

อีกทั้งยังมีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติให้สามารถทำกิจกรรม ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อถึง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์  

S__18579506

นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันอัคคีภัย ผนังอาคารมีความหนาเป็นพิเศษ มีประตูกันไฟและควัน และช่องทางหนีไฟในส่วนของโซนต่างๆ กั้นด้วยผนังที่ทำจากแผ่นป้องกันความร้อน มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV ในทุกชั้นทุกจุดกว่า 1, 237 ตัว ซึ่งจะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากขึ้น มีระบบลิฟต์ลำเลียงผู้ป่วย ลิฟต์กลุ่มงานบริการ ลิฟต์กลุ่มบุคคลทั่วไป แพทย์ พยาบาล และลิฟต์สำหรับขนส่งสิ่งสกปรก

ดังนั้น อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จึงได้รับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2019 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ PLATINUM จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association)

รวมทั้งยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่มีความเพียบพร้อมตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย และครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ด้วยการบริการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็ว และประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิตที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมอบให้กับประชาชนคนไทยทุกชนชั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง