ตลท. แจ้งเอ็นเอ็มจี-ทีเอสเอฟ เร่งส่งงบปี 61 ก่อนเส้นตาย 31 ส.ค.นี้

ตลท. แจ้งเอ็นเอ็มจี-ทีเอสเอฟ เร่งส่งงบปี 61 ก่อนเส้นตาย 31 ส.ค.นี้
26 กรกฎาคม 2562
530

ตลาดหลักทรัพย์ให้ NMG และ TSF เร่งส่งงบการเงินปี 2561 ภายในวันที่ 31 ส.ค.2562 ก่อนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขึ้นเครื่องหมาย NC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG และบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้NMG และ TSF เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า ในกรณีที่บริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน กล่าวคือ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: