ธุรกิจแห่ลุยลงทุนอีอีซี

ธุรกิจแห่ลุยลงทุนอีอีซี
26 กรกฎาคม 2562
1,654

แม้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ความคึกคักทางธุรกิจการค้ามีให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง

โดยสถิติบริษัทจดทะเบียนในพื้นที่อีอีซี ช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจำนวน 3,733 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.09% ทุนจดทะเบียน 10,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93%

นิติบุคคลคงอยู่ในอีอีซี จำนวน 69,339 ราย ทุนจดทะเบียน 1.8 ล้านล้านบาท จังหวัดที่มีการจดทะเบียนสูงสุดคือ ชลบุรี 5.1 หมื่นราย รองลงมาคือ ระยอง 1.2 หมื่นราย และฉะเชิงเทรา 5 พันราย

ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย มูลค่าทั้งสิ้น 7.37 แสนล้านบาท คิดเป็น 39% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดย 5 อันดับแรกคือ ญี่ปุ่น 49% จีน 8.45% สิงคโปร์ 5.7% อเมริกัน3.7% เกาหลีใต้ 2.8% อื่นๆ 29%

จะเห็นว่า การลงทุนผ่านการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่อีอีซี มีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นถึงการตอบรับต่อโครงการนี้ แต่หากพิจารณาในรายละเอียดธุรกิจที่เข้ามาขอจดทะเบียนจะพบว่ายังไม่ตอบโจทย์การลงทุนของอีอีซีซึ่งเน้นอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อีอีซีไม่ควรพอใจเพียงแค่ตัวเลขการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเพียงเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: