ความท้าทายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความท้าทายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
24 กรกฎาคม 2562
1,684

เร็วๆ นี้จะมีการประกาศแผนพัฒนาผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งมีหลายฝ่ายแสดงความไม่เห็นด้วยแผนดังกล่าว

โดยเหตุผลหลักว่าด้วย มุมมองที่ว่าแผนดังกล่าวไม่ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียจริงๆ เช่น คนในพื้นที่ร่วมแสดงความเห็น ซึ่งจะจริงเท็จอย่างไรต้องพิจารณาอย่างรอบด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกๆ นโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเสนอไป ไม่เว้นแม้แต่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งรายงานการลงทุนโลก หรือ WIR 2019 โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด

โดยปีนี้นำเสนอเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zones เป็นหัวข้อหลักของรายงานได้ระบุถึงความเห็นจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความท้าทายด้านต่างๆ ของการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้อย่างน่าสนใจ
แม้แนวโน้มเขตเศรษฐกิจพิเศษปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเช่น กำหนดประเภทการลงทุนที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากกว่าแค่ดึงดูดการลงทุนแต่ความท้าทายทั้งที่อีอีซีและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นต้องเผชิญก็ยังม่ีอยู่อีกมากเช่นกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง