'วราวุธ' พบเอ็นจีโอ ยันไม่มีการส่งออกช้างไทย

'วราวุธ' พบเอ็นจีโอ ยันไม่มีการส่งออกช้างไทย
22 กรกฎาคม 2562 | โดย nationTV
806

"วราวุธ" พบเอ็นจีโอ ยันไม่มีการส่งออกช้างไทย

วันนี้(22ก.ค.)องค์กรเพื่อสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทยเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา เพื่อคัดค้านการส่งออกข้างไทยและปกป้องสัตว์ป่าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่งรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าจะไม่มีการส่งช้างไทยออกไปเมืองนอก

จากกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ทางองค์กรกลุ่มคนรักสัตว์ต่างแสดงความวิตกกังวลว่าการออกระเบียบส่งออกช้างดังกล่าวเป็นการริดรอนสิทธิของช้างไทยและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรช้างไทยที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ โดยในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งช้างไทยไปยังประเทศต่างๆ โดยใช้ข้ออ้างช่องโหว่ทางกฎหมายในการหาสาเหตุนำช้างส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น การส่งช้างเป็นของขวัญ หรือส่งเป็นบรรณาการ ส่งไปเพื่อการค้า ส่งไปโดยอ้างว่าเพื่อแลกเปลี่ยนสัตว์ตามนโยบายสวนสัตว์ การยืมช้างไปเพื่อวิจัย ซึ่งการนำช้างทั้งหมดเหล่านี้ไปยังต่างประเทศมีหลายหน่วยงาน ทำให้ช้างบางเชือกได้ล้มตายขณะขนส่ง

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองกลับมาขายสร้างรายได้ให้กับผู้ล่ายังคงเป็นที่นิยมของคนบางกลุ่มที่สะสมสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้มีจำนวนลดลงในบางประเทศถึงขั้นจะสูญพันธุ์เพราะมีการลักลอบล่าสัตว์ป่านำมาขายให้กับที่ต้องการหรือนำส่งออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่ใช้กำลังเข้าป่าล่าสัตว์หรือใช้พรานป่าเข้าไปล่าสัตว์แล้วนำมาขาย โดยให้ราคาที่ดีจึงเป็นเหตุให้เกิดการล่าสัตว์ป่ามากขึ้นซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่จะจับกุมเข้าดำเนินคดีก็ใช้อิทธิพลเพื่อให้พ้นผิด เช่น กรณีเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร

กลุ่มเครือข่ายองค์กรเพื่อสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย จึงยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าในระยะเร่งด่วนนี้ขอให้หยุดการส่งออกช้างไทย หรือธุรกิจส่งออกช้างไทยทุกประเภท. และเร่งดำเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองช้างไทยจากความรุนแรง การทารุณกรรมเร่งแก้ไขปัญหาสวัสดิการภาพช้างไทยอย่างเร่งด่วน ขอเรียกร้องให้เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์จากผู้มีอิทธิพลหรืออภิสิทธิ์ชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการกระทำความผิดเสียเองอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กรณีเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรรเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นๆอีกต่อไป

และขอให้เร่งดำเนินนโยบายการป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่มุ่งการสร้างความตระหนักจิตสำนึกและการรับรู้ความสำคัญ "คน-สัตว์-ป่า เราอยู่ร่วมกันได้ "ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าตราบใดที่ตนเองยังดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช้างไทยจะไม่ได้ออกไปเมืองนอก และไม่เคยเห็นด้วยที่จะให้ช้างไทยไปเมืองนอก ซึ่งช้างเป็นสัตว์มีความเฉลียวฉลาดต้องอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ออกกฎเรื่องระเบียบกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ถ้าถึงเวลาตนเองจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ชะลอการใช้กฎระเบียบดังกล่าวส่วนถ้าใครจะนำช้างออกนอกประเทศต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเอาไปทำอะไร

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง