'จุรินทร์' ลงพื้นที่ จชต.รับฟังแนวทางพัฒนา ศก.ร่วมภาครัฐและเอกชน

'จุรินทร์' ลงพื้นที่ จชต.รับฟังแนวทางพัฒนา ศก.ร่วมภาครัฐและเอกชน
20 กรกฎาคม 2562
775

"จุรินทร์" รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน ก่อนร่วมแถลงนโยบายรัฐบาลในสัปดาห์หน้า

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 20 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยที่ประชุมมีการรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมงานพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติการพัฒนาศอ.บต. ตอนหนึ่งว่า ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ศอ.บต. ที่ผ่านมาเร่งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการมี “ชีวิตที่ดีกว่า” โดยแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาทุกมิติเพื่อยุติความรุนแรง เพื่อตอบโจทย์การมีชีวิตที่ดี สร้างความสงบสุข ความเจริญจากสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นโยบายจากด้านบน เข้ากับความต้องการของประชาชนจากด้านล่าง และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชนแบบไร้รอยต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้เห็นต่าง ที่มีโอกาสถูกโน้มน้าวต่อต้านรัฐ ซึ่งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นว่าสังคมไทย จะให้ชีวิตที่ดีกว่าจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ

1563612290013_1

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ยังได้พบปะประชาชน ที่เดินทางมาตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ความเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ซึ่งจัดโดย ศอ.บต. ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานทุภาคส่วน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ส่วนท้องถิ่น และคณะแพทย์ศาสตร์ มอ. เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือบุคคลไร้สัญชาตินั้น อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การตกสำรวจ ปัญหาสังคม การหย่าร้าง การไม่แจ้งเกิด หรือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ในอดีตที่ผ่านมา ให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ และได้รับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง