โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร. 9

โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร. 9
19 กรกฎาคม 2562
2,289

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 22 ก.ค.นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

10240116203636

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 191 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลนี้

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว

10240116242761

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” ด้วยทรงพระอนุสรณ์ถึง “คาถาพระสุนทรีวาณี” ที่โบราณสรรเสริญว่า หากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา และคาถานี้อันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระคุณสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญา ของคติพระสุนทรีวาณีโดยละเอียด ซึ่งหนังสือ “พระสุนทรีวาณี” ได้ประมวลพระราชหัตถเลขา ลายพระหัตถ์ ลิขิต จดหมายกราบทูล และเรื่องสืบเนื่อง นอกจากเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อเชิดชูพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านความเป็นนักวิชาการและนักวิจัยแล้ว ยังเป็นอุบายโกศลโน้มน้าวใจผู้ยังฟุ้งซ่าน สับสน เดือดร้อนด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายให้ได้มีที่ยึดเหนี่ยว ด้วยการเพ่งสมาธิจดจ่อไปที่รูปพระสุนทรีวาณี พร้อมสวดคาถาบูชา ก่อให้เกิดความสงบระงับเป็นสมถภาวนา เมื่อได้ศึกษาความหมายของรูปและคาถาตามอรรถาธิบายโดยละเอียด ย่อมบังเกิดความรู้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา นำพาความเจริญงอกงามในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาภาวนา สามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้ในเบื้องปลาย

10240116261999

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหวังพระราชหฤทัยว่า ประโยชน์อันพึงเกิดมีแต่หนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นพระราชกุศลธรรมทานนี้ จักเกื้อกูลให้ผู้ได้รับพระราชทาน ถึงพร้อมด้วยจิตใจเข้มแข็งองอาจ และสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถสนองพระบรมราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎร ให้ประสบประสิทธิผลไพบูลย์ยิ่งขึ้นทุกเมื่อไป

10240116279093

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง