เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาส่งออก

เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาส่งออก
20 กรกฎาคม 2562
1,705

รายงานการลงทุนโลก ปี 2562 ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด เผยถึงผลสำรวจถึงประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) เพื่อดึงดูดการลงทุน

พบว่า ที่ฟิลิปปินส์ มีสัดส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือFDI เพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2540 เป็น 81% ในปี 2545

ส่วนที่จีนชี้ว่า SEZs สามารถดึง FDI ได้ถึง 80% ส่วนทีี่มาเลเซีย พบว่าเกือบ 90% เป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่เวียดนาม 60-70% เป็นการลงทุนของ FDI ที่เมียนมา นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาถึง 80% เป็นการลงทุนที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของส่วนอีก 15% เป็นการร่วมทุน

ทั้งนี้ SEZs มีความล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญในการดึงดูการลงทุนภายในประเทศ แต่หากพิจารณาประโยชน์อีกด้านของ SEZs ก็จะพบว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของที่ไม่เพียงสร้างความเติบโตให้ภาคส่งออกแต่ยังเป็นการสร้างความหลากหลายซึ่งประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งที่เดิมเคยส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐานทั่วไปก็ได้นำ SEZs มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันการส่งออก
SEZs มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง การจะหยิบนโยบายนี้มาใช้ต้องทำอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ประเทศสูงสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง