กสิกรไทย แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 วูบ 9% พร้อมฉุดกำไรครึ่งปีแรกเหลือ 1.99 หมื่นลบ.

กสิกรไทย แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 วูบ 9% พร้อมฉุดกำไรครึ่งปีแรกเหลือ 1.99 หมื่นลบ.
19 กรกฎาคม 2562
2,689

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 จำนวน 9,929 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,916.7 ล้านบาท ส่งผลงวด 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 19,973 ล้านบาท ลดลง 7.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าธนาคาร และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 จำนวน 9,929 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,916.7 ล้านบาท ส่งผลงวด 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 19,973 ล้านบาท ลดลง 7.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21,682 ล้านบาท

  โดยไตรมาส 2/62 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน518 ล้านบาท หรือ 2.05% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.34% ขณะที่งวดครึ่งปีแรกรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,960 ล้านบาท หรือ 6.16% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.30% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ลดลงจำนวน 5,475 ล้านบาท หรือ 17.46% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยและรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนลดลง รวมทั้งการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

  สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.40% ขณะที่สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.34% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 157.95% โดยสิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 160.60%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง