ตระกูลทองแตง 'อัฐ -วิอร' ทุ่ม 100 ลบ.ซื้อหุ้น'บลิส -เทล'เพิ่ม

ตระกูลทองแตง 'อัฐ -วิอร'  ทุ่ม 100 ลบ.ซื้อหุ้น'บลิส -เทล'เพิ่ม
19 กรกฎาคม 2562
1,504

ตระกูลทองแตง'อัฐ -วิอร' ทุ่มเงินรวม100 .7 ล้านบาทซื้อหุ้น บลิส -เทล เพิ่ม ทำให้ภายหลังซื้อหุ้นครั้งนี้ 'อัฐ'ถือหุ้นเป็น9.02% ส่วนวิอร ถือหุ้นเพิ่มเป็น6.40 %

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า นายอัฐ ทองแตง ได้เข้าซื้อหุ้น บมจ.บลิส -เทล (BLISS)เมื่อวันที่15 ก.ค.2562 จำนวน 280 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.07% ที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น มูลค่า 53.2 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 620 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 9.02%
รวมถึงนางสาววิอร ทองแตง ได้ซื้อหุ้น BLISS เมื่อวันที่15 ก.ค.2562 จำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.64 % ที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น มูลค่า 47.5 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 440 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.40%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: