TFEX REPORT 17 กรกฎาคม 2562

TFEX REPORT 17 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
883

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณการซื้อขายที่ 497,421 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 163,401 สัญญา Single Stock Futures 297,149 สัญญา Gold Online Futures 14,674 สัญญา Gold Futures 14,615 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 14,083 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,396 สัญญา USD Futures 2,852 สัญญา RSS3D Futures 324 สัญญา และ Gold-D Futures 10 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (4  กรกฎาคม 2562) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,444,120 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,138.76 จุด ลดลง -3.84 จุด (-0.34%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50U19 (151200 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1136.70 จุด ลดลง -2.20 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -2.060 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา SUPERU19 (37,620 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 0.75 บาท ลดลง -0.05 บาท

ในส่วนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold Online Futures GOU19 ( 14,674 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,409.80 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -15 ดอลล่าร์สหรัฐ สัญญา Gold-D Futures (GDU19) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1410.7 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -17.62 ดอลลาร์สหรัฐ (-1.23%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Q19 (9096 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 20650 บาท ลดลง -180 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DX19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 48.90 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.20 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ล.  ภัทร ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 20.17%

 

                  ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                 35.55%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                   50.38%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ            14.07%

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: