ถอดบทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ถอดบทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
17 กรกฎาคม 2562
1,458

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด เผยแพร่รายงานการลงทุนโลก 2562 หรือ WIR ระบุว่า ภาพรวมของผลสะท้อนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

สามารถใช้เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การจ้างงาน การกระตุ้นการส่งออก ซึ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของ SEZs อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบการเติบโตของ SEZs กับเศรษฐกิจของประเทศก็จะพบว่ามีความไม่สอดคล้องกัน

โดยการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) สำรวจกลุ่มตัวอย่างจาก SEZs จำนวน 346 แห่งในภูมิภาคกำลังพัฒนา ระหว่างปี 2550-2555 พบว่า อัตราเติบโตของ SEZs เฉลี่ยที่ 14.7% แต่เมื่อแยกความต่างที่มีอยู่สูงมากออกไป ก็จะพบว่าอัตราเติบโตของ SEZs จะอยู่ที่ 2-5% ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตจีดีพีประเทศ

ทั้งนี้ ผลศึกษาระบุอีกว่า บางประเทศเช่น เวียดนาม รัสเซีย ที่ SEZs เติบโตสูงและมีอัตราโตกว่าอัตราโตของประเทศโดยรวม แต่ความแตกต่างก็ไม่เคยมากกว่า 5 %

แม้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากกว่า SEZs ทั่วไปแต่ก็น่าจับตาว่าไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งที่จะประสบความสำเร็จ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง