กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19

กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19
12 กรกฎาคม 2562
2,859

คอลัมน์ “โลก คน เมือง” ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19

วานนี้ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชู สนับสนุน และให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองและชุมชนระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล 7 ประเภท ซึ่งผู้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,005,000 บาท

คอลัมน์ “โลก คน เมือง” เซคชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในประเภท สื่อมวลชน
คอลัมน์ โลก คน เมือง เป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม เมือง และผู้คน ผ่านหลักคิดที่ว่า เพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันและกัน เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็จะกระทบตามไปด้วย ด้วยรูปแบบรายงาน สารคดีเชิงข่าว และบทความ ทุกวันอังคาร หน้าที่ 2 ของส่วนจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ มีเป้าหมายสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็น “พลังเปลี่ยนโลก”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่าหมดเวลาที่เราจะมานั่งโทษกันว่าใครหรืออะไร เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือ “เปลี่ยนตัวเรา” เพื่อให้โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดี เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ให้ชีวิตต่างๆ ในโลกอยู่ได้ เพราะถ้าชีวิตต่างๆ อยู่ไม่ได้ คนก็อยู่ไม่ได้

ดร.สุเมธ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยว่า สถานการณ์โลกในขณะนี้ จำเป็นต้องมี “คนดีดี” อย่างท่านทั้งหลายจำนวนมาก รางวัลลูกโลกสีเขียว ก็จะยืนเคียงข้างเพื่อหนุนเสริมการทำงาน และเป็นกำลังใจให้”

เวทีนี้ยังเดินหน้าเป็นหนึ่งในกำลังที่ช่วยยกย่องผู้ที่ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาขาต่างๆ เผยแพร่คุณค่าผลงานให้สังคมรับรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเป็นนักปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศ (Good Practice, Best Practice) เพื่อส่งต่อ “พลังเปลี่ยนโลก” สู่คนรุ่นต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: