ตรวจ! อายุ ครม.ประยุทธ์2 จาก 35 ถึง 77 ปี

ตรวจ! อายุ ครม.ประยุทธ์2  จาก 35 ถึง 77 ปี
11 กรกฎาคม 2562
3,988

ตรวจ! อายุ ครม.ประยุทธ์2 จาก 35 ถึง 77 ปี

1.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อายุ 77 ปี

2.ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อายุ 75 ปี

3.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี อายุ 73 ปี

4.นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 72 ปี

5.นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 70 ปี

6.นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อายุ 69 ปี

7.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 69 ปี

8.นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี อายุ 67 ปี

9.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อายุ 67 ปี

10.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อายุ 65 ปี

11.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี อายุ 65 ปี

12.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อายุ 64 ปี

13.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อายุ 64 ปี

14.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อายุ 63 ปี

15.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อายุ 63 ปี

16.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อายุ 62 ปี

17.นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายุ 62 ปี

18.นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 61 ปี

19.นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อายุ 60 ปี

20.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อายุ 60 ปี

21.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรี อายุ 59 ปี

22.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อายุ 59 ปี

23.นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อายุ 59 ปี

24.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุ 58 ปี

25.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 57 ปี

26.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 56 ปี

27.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 54 ปี

28.ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 53 ปี

29.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อายุ 53 ปี

30.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อายุ 53 ปี

31.นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อายุ 52 ปี

32.นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อายุ 52 ปี

33.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อายุ 51 ปี

34.นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อายุ 46 ปี

35.นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อายุ 45 ปี

36.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 35 ปีแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง