ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ 'พล.อ.วิลาศ' ลาออกจากตำแหน่งเลขานายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ 'พล.อ.วิลาศ' ลาออกจากตำแหน่งเลขานายกฯ
12 กรกฎาคม 2562
11,713

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "พล.อ.วิลาศ" ลาออกจากตำแหน่งเลขานายกฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ความว่า ด้วย พลเอก วิลาศ อรุณศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของ พลเอก วิลาศ อรุณศรี จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

640x390_660212_1439116104แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง