จนท.ป่าไม้อาเซียน เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

จนท.ป่าไม้อาเซียน เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
11 กรกฎาคม 2562
929

ไทยพร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าววันนี้ว่า กรมอุทยานฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) อย่างเข้มแข็ง จึงมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน 

โดยผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากเจ้าหน้าที่ของไทยแล้ว ยังประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งจะเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติด้านคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าที่ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 85 คน 

ทั้งนี้ การประชุมจะมีระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม โดยในวันที่ 31 กรกฏาคม จะเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ซึ่งทางกรมฯ จะร่วมกับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยภายในงานจะมีพิธีเดินสวนสนามจากกำลังพล การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ได้ริเริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ( International Federation Ranger(IRF)) ในคราวการประชุม World Congress Ranger ปี 2006 ที่สกอตแลนด์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก IRF ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 

สำหรับประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิทักษ์ป่าของทั้งสามกรมฯ รวมทั้งสิ้นราว 20, 644 คน โดยกรมอุทยานฯ มีจำนวนมากที่สุด คือ 14,705 คน กรมป่าไม้มีจำนวน 5, 623 คน และ ทล. มีจำนวน 316 คน


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: