'ชวน' แจ้งรัฐบาลนัดแถลงนโยบาย 23-24 ก.ค.นี้

'ชวน' แจ้งรัฐบาลนัดแถลงนโยบาย 23-24 ก.ค.นี้
11 กรกฎาคม 2562
1,652

"ประธานสภาฯ" ยกพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ครม. ให้รับทราบร่วมกันนัดวันแถลงนโยบายรัฐบาล 23-24 ก.ค.ด้านหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย แถลงยื่นญัตติด่วนตั้งงคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบที่มาของ ส.ว.

ความคืบหน้าการประชุมสภาฯ ประธานสภาฯ ชวน หลีกภัย ให้รับทราบร่วมกันถึง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) และแจ้งในที่ประชุมว่า รัฐบาลอาจจะขอแถลงนโยบายในวันที่ 23-24 กรกฎาคมนี้

โดยก่อนหน้าเป็นวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีทั้งสิ้น 194 ข้อ เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆในการประชุมสภาฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง ที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ทั้งนี้มีฉันทามติจากทั้งหมด 242 เสียง ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 1 ชุด มาพิจารณาต่อในวาระที่ 2 พร้อมกำหนดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจำนวน 39 คน แปรญัตติ 7 วัน มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

ขณะที่หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นิคม บุญวิเศษ แถลงว่าได้ยื่นญัตติด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)

เนื่องจากเห็นว่า การสรรหาส.ว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยปรากฏพบว่า ส.ว. หลายคนมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติและความสัมพันธ์ด้านอื่นกับคนในรัฐบาลและคสช. อีกทั้ง ส.ว. บางคนยังมีที่มาจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาที่เลือกตัวเองมาเป็นส.ว.ด้วยแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง