'โรงพิมพ์ตะวันออก' ซื้อหุ้น 'ดับบลิวพีเอส' เพิ่มเป็น 99.5%

'โรงพิมพ์ตะวันออก' ซื้อหุ้น 'ดับบลิวพีเอส' เพิ่มเป็น 99.5%
11 กรกฎาคม 2562
1,457

'โรงพิมพ์ตะวันออก' ทุ่มเงิน 72.34 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 'ดับบลิวพีเอส' ธุรกิจพิมพ์หนังสือและวารสาร เพิ่มเป็น 99.5%

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 มีมติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”) เพิ่มในสัดส่วน 15% หรือ คิดเป็นจำนวน 7,499,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.645 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72.34 ล้านบาท เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 5 ราย ได้เสนอขายหุ้น WPS ให้กับบริษัท

และเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ WPS จากเดิมในสัดส่วน 84.50% เป็นสัดส่วน 99.50% โดยบริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ WPS รวมทั้งจะดำเนินการรับโอนหุนของ WPS จากผู้ขายภายในวันที่ 12 ก.ค. 2562

ทั้งนี้ WPS ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือและวารสารต่างๆ โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น WPS จำนวน 42,250,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 84.50%  ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้ว จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 407.50 ล้านบาท

 แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง