ความรู้คู่สิทธิประโยชน์

ความรู้คู่สิทธิประโยชน์
11 กรกฎาคม 2562
880

การเลือกศึกษาต่อด้านใดด้านหนึ่ง ลำดับแรกของเงื่อนไขการพิจารณาคือ ความชอบ ต่อมาก็ความถนัด ตามมาความสามารถและท้ายที่สุดคือกำลังเงินเพื่อทุนการต่อยอดความฝันให้ถึงฝั่ง

ตามแผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ระบุถึงแนวทางเบื้องต้นการพิจาณาสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาทิเช่น รัฐให้การอุดหนุน 80% หรือรัฐอุดหนุน 30% ที่เหลือคือ 70% เอกชนที่ต้องการแรงงานนั้นๆ เป็นผู้ออกทุน สำหรับการพัฒนาทักษะด้านใหม่ๆ

ส่วนการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในระดับก้าวหน้า ก็จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีก เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือแม้แต่การลดภาษี 200% การจับคู่ทุนกับบริษัท ที่ออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อการจ้างงานชาวท้องถิ่นที่อยู่ในวัยทำงาน(Job Redesign Grant) เช่น จัดซื้อุปกรณ์ดิจิทัลหรือเครื่องมือระบบอัตโนมัติ

เหล่านี้คือแรงจูงใจเพื่อเสริมเงื่อนไขการตัดสินใจศึกษาพัฒนาตนเองของแรงงานไทยให้มีทักษะเพื่อตอบโจทย์แห่งอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: