การคลังฯมั่นคง ชี้ทุนสำรองระหว่างปท. 2 แสนกว่าล้านดอลล์ ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวก

การคลังฯมั่นคง ชี้ทุนสำรองระหว่างปท. 2 แสนกว่าล้านดอลล์ ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวก
10 กรกฎาคม 2562
1,287

"สถิตย์" ชี้ตัวเลขงบแผ่นดินปี 61 การเงินการคลังประเทศมั่นคง ทุนสำรองระหว่างประเทศ 2 แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐ ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวก หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมต่ำกว่าเกณฑ์เกือบ 20% ไม่หวั่นซ้ำวิกฤตปี 40

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยตัวเลขรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำงบประมาณ 2561 การเงินการคลังแผ่นดิน ถือว่าอยู่ในกรอบพรบ.วินัยการเงินการคลัง โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมควรอยู่ที่ 60% ตัวเลขจริงงบปี 2561 อยู่ที่ 41.7% ส่วนของภาระหนี้รัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ควรอยู่ที่ 35% ตัวเลขจริงงบปี 2561 อยู่ที่ 19.6% / ส่วนของหนี้สาธารณะเงินตราต่างประเทศ ต่อ หนี้สาธารณะทั้งหมด ควรอยู่ที่ 10% ตัวเลขจริงปีงบประมาณปี 2561 อยู่ที่ 3.9% /และส่วนของภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อ รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการควรอยู่ที่ 5% ตัวเลขจริงปีงบประมาณปี 61 อยู่ที่ 0.4%

สัดส่วนงบกลางส่วนเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรอยู่ที่ 2-3.5% ส่วนตัวเลขจริงงบประมาณปี 61 อยู่ที่ 3.2%/ สัดส่วนงบชำระคืนต้นเงินกู้ ต่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรอยู่ที่ 2.5-3.5% โดยตัวเลขจริงปีงบประมาณปี 61 อยู่ที่ 2.9% / สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรอยู่ที่ 10% โดยตัวเลขจริงปีงบประมาณปี 61 อยู่ที่ 8.4% / สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า/นอกเหนือจากกฎหมายงบประมาณ ควรอยู่ที่ 8% โดยตัวเลขจริงปีงบประมาณปี 61 อยู่ที่ 4.4%

ในขณะเดียวกัน ดร.สถิตย์ แนะรัฐบาลอย่าลืมสนับสนุนในส่วนงบด้านการลงทุน โดยอย่าให้ตำ่กว่า 20% เพราะคือส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

รวมทั้งดร. สถิตย์ยังเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 215,808 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าสูงมากประเทศหนึ่งของโลก และตัวเลขบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลซึ่งถือว่าสถานะการเงินการคลังที่มั่นคง คลายความกังวลวิกฤตฟองสบู่และวิกฤตการเงินการคลัง ถือว่าการบริหารเงินการคลังของรัฐบาลในปีที่ผ่านมาทำได้ดี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง