สศอ.ดึงเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับโครงสร้างอุตฯพลาสติก

สศอ.ดึงเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับโครงสร้างอุตฯพลาสติก
9 กรกฎาคม 2562
1,199

สศอ.ร่วมกับสถาบันพลาสติก นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับโครงสร้างการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าสศอ. ได้ร่วมกับสถาบันพลาสติก นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก โดยคำนึงถึง 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค การจัดการของเสียและการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ 

โดยที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อผลักดันผู้ประกอบการรีไซเคิลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้างCircular Enterprises/Startups เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานและเอื้อต่อการนำไปรีไซเคิลได้ง่าย การนำวัสดุจากการรีไซเคิลวัสดุชีวภาพ และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดทำมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะได้รับลดหย่อนภาษี 1.25 เท่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562-31 ธ.ค. 2564 

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายFactory4.0 เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางธุรกิจ

ล่าสุด สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action Package”  ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งออกสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทยไปยัง EU อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน (ภาพ-oie.go.th)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง