กรมชลฯเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง น้ำลดลงจากฝนทิ้งช่วง

กรมชลฯเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง น้ำลดลงจากฝนทิ้งช่วง
7 กรกฎาคม 2562
1,750

กรมชลฯเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง น้ำลดลงจากฝนทิ้งช่วง เกษตรกรเดือดร้อนหนักพื้นที่เกษตรขาดน้ำ จากปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลด

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่าจากสภาวะฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติในช่วงปลายเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 

 

ส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ได้ตามรอบเวรที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นที่ปลายคลองขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปริมาณน้ำลดลง

เบื้องต้น กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง เพื่อร่วมกันแก้ไขบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองร่วมกันได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการแก้ไขการจัดรอบเวรการใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง บริเวณ กม.0 + 000 ถึง กม. 104 + 552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรช่วงต้นคลองสูบน้ำตามความจำเป็น และสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอส่งไปถึงพื้นที่ปลายคลองที่ขาดแขลนน้ำ

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณปลายคลองมะขามเฒ่า - กระเสียว จำนวน 6 เครื่อง และบริเวณห้วยโตนด อีกจำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำลงคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง พร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคณฑี สูบน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้บริเวณพื้นที่ปลายคลอง อีกทางหนึ่งด้วย

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง