การเปลี่ยนผ่านของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การเปลี่ยนผ่านของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6 กรกฎาคม 2562
2,083

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone : SEZs เป็นเครื่องมือที่หลายประเทศในหลายภูมิภาค นำมาใช้เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

รายงานการลงทุนโลก หรือ WIR 2019 ของ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ระบุว่า ประเทศที่พบว่ามี SEZs สูงสุดลำดับต้นๆ ของโลก คือ จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย สหรัฐ รัสเซีย ตุรกี ไทย สาธารณรัฐโดมินิกัน เคนยา นิคารากัว

ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ได้กำหนดพื้นที่พัฒนาเกี่ยวกับ SEZs ที่หลากหลาย ทั้งด้านจำนวนและกายภาพของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ SEZs ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ การเปิดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ ฟรี โซน การมีเงื่อนไขการลงทุนที่ดีกว่านอกพื้นที่ SEZs

ปัจจุบัน เฉพาะภูมิภาคเอเชีย มีพื้นที่ SEZs คิดเป็นสัดส่วน 3 ใน 4 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งโลก โดยอาเซียนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใช้เครื่องมือนี้เพราะเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำลังเปลี่ยนผ่านจากแบบเดิมไปสู่ การเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีวัตถุุประสงค์เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น เพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง หรือเพื่อการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง