TED Fund ทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรม

TED Fund ทุนเพื่อธุรกิจนวัตกรรม
5 กรกฎาคม 2562 | โดย สาลินีย์ ทับพิลา
1,951

“มายแบนด์” (MY BAND) แพลตฟอร์มเสาะหาและรับจองวงดนตรีพร้อมลิสต์เพลงถูกลิขสิทธิ์ทั้งไทยและสากลกว่า 10 ล้านเพลง เป็น 1 ในผลผลิตจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund

ประสบการณ์การเป็นนักดนตรี นักแต่งเพลงและผู้จัดงานอีเวนท์ออแกไนซ์ “กรรณ ศิธาพัฒน์” ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท มายแบนด์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด มองเห็นปัญหาในการจัดหาวงดนตรีเพื่อแสดงในงานต่างๆ และลิขสิทธิ์เพลงที่นักดนตรีเองก็กังวล จึงเกิดไอเดียที่จะแก้ปัญหาโดยพัฒนาแพลตฟอร์ม “มายแบนด์” (MY BAND) พร้อมกับเข้าไปเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ จนเป็นรูปเป็นร่าง ก่อนจะทดลองใช้งานโดยมีวงดนตรีที่รู้จักเป็นการส่วนตัวนำร่องราว 50 วงในปี 2560


เดือนแรกที่เปิดบริการไม่มีผู้ใช้บริการเลย กระทั่งห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งต้องการวงดนตรีในงานอีเวนท์โดยต้องมีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์เพลง ซึ่งไม่มีใครตอบความต้องการนี้ได้ จึงนึกถึง “มายแบนด์” แล้วเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก สิ้นปี 2560 มีวงดนตรีเข้าร่วมเพิ่มเป็น 100 วง สร้างรายได้ 1 ล้านบาทใน 4 เดือน รายได้มาจากค่าบริหารจัดการที่ลูกค้าจ่าย แบ่งเป็น ค่าตัวนักดนตรี 60-70% ค่าลิขสิทธิ์เพลง 5% และที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการของมายแบนด์ ซึ่งราคาค่าจ้างนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ว่าจ้างจ่ายแพงขึ้น แต่เป็นการันตีงานและเพลงที่มีลิขสิทธิ์ ช่วยให้สามารถร้องเพลงข้ามค่ายได้ พร้อมทีมงานที่ช่วยบริหารจัดการวงดนตรีหน้างานเพื่อความสะดวก


ความน่าเชื่อถือและการบริการแบบครบวงจร ทำให้ปี 2561 มีวงดนตรีในมือเพิ่มเป็น 400 วง 15 ค่ายเพลง และสร้างรายได้ 4.5 ล้านบาท โดยแพลตฟอร์มจองวงดนตรีมายแบนด์เป็น 1 ในผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือเท็ดฟันด์ (TED Fund) ปี 2561 ด้วยทุน 2 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีให้แพลตฟอร์มตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นและการตลาด


กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) (TED Fund) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสนับสนุนทุนด้านการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน และสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบผลสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)

ตั้งแต่ปลายปี 2560 TED Fund ได้ดำเนิน โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงริเริ่มจัดงาน TED Fund Grand Day ขึ้น ในปี 2561 พร้อมมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการจำนวน 24 ทุน เป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท ต่อมายังดำเนินการสร้างกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้และสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการร่วมเสนอโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลสำเร็จดังกล่าวจึงนำมาสู่การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019” ในปีนี้ เป็นปีที่ 2”

ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กําหนดจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่า แก่นักศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 7 ปี บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย จากการสรรหาโดยผู้แทนกองทุน (Scouting) โดยกองทุนส่งผู้แทนรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ Startup หรือ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และจากการเปิดรับสมัครทั่วไป (Online - Inception Proposal) โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไม่เกิน 90% หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่เรียกว่ารูปแบบการสนับสนุนแบบ 10/90 คือ 90% มาจากการสนับสนุนของกองทุน TED Fund และอีก 10% คือส่วนที่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมร่วมลงทุน ในลักษณะงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุน TED Fund ได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการอยู่ที่จำนวนกว่า 1,395 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว จำนวน 481 โครงการ และมีผู้ประกอบการลงนามในสัญญารับทุนแล้ว 143 โครงการ โดยมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต

งานมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ “TED Fund Grant Day 2019” กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา โดยภายในจะมีพิธีมอบทุนแก่ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย บูธจัดแสดงผลงานโครงการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund หลากหลายสาขา และเสวนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย จึงเป็นเหมือนเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมได้เข้ามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ TED Fund อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รู้จักกับนักธุรกิจที่มีความสนใจเรื่องของการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: