การแข่งขันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การแข่งขันของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4 กรกฎาคม 2562
1,288

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone (SEZ) เป็นเครื่องมือดึงดูดการลงทุนที่แพร่หลายในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ได้เปิดเผยรายงานการลงทุนโลก หรือ World Investment Report 2019 เรื่อง SEZ

ระบุว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วโลกปัจจุบันมีมากถึง 5,400 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 147 ประเทศ ซึ่งจำนวนที่ปรากฏนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอยู่เพียง 4,000 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รอการเปิดตัวอีก 500 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเขตพัฒนาพิเศษที่รัฐบาลไทยเลือกนำมาใช้ แต่หากจะเทียบกับจำนวนเขตเศรษฐกิจกิจพิเศษที่มีอยู่มหาศาลนี้ อีอีซี จะอยู่ในแผนที่ของนักลงทุนหรือไม่ และอีอีซี จะมีไม้เด็ดอะไรที่จะดึงการลงทุนเข้าประเทศไทย เป็นเร่ื่องที่ ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการ

เพราะไทยไม่เพียงเผชิญคู่แข่งที่มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันแต่ไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากคำถามของนักลงทุนว่า ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ โครงการอีอีซี ยังอยู่สบายดีหรือไม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง