ครั้งแรก! ศาลเลือก 'บุญศักดิ์' นั่ง ก.ต.คนนอก ผ่านระบบออนไลน์

ครั้งแรก! ศาลเลือก 'บุญศักดิ์' นั่ง ก.ต.คนนอก ผ่านระบบออนไลน์
28 มิถุนายน 2562
2,635

ผู้พิพากษา ยุค D-Court ลงคะแแนผ่านระบบออนไลน์ เลือก “บุญศักดิ์ เจียมปรีชา” อดีต อธ.บัญชีกลาง นั่ง ก.ต.ศาลคนนอก แทน “ผาณิต” ไปเป็น ส.ว.

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก "นายสราวุธ เบญจกุล" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนบุคคลภายนอกตามรัฐธรรมนูญฯ ใหม่ หลังจากที่ "นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ" ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.62 เพื่อไปเป็น ส.ว.

โดยเมื่อเวลา 07.45 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ฯ จำนวน 5 คน ได้ใช้รหัสผ่านของแต่ละคน เพื่อเปิดระบบการลงคะแนน ที่ ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศ ที่มีสิทธิเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า "COJ i-Vote" โดยระบบดังกล่าว เป็นโปรแกรมลงคะแนน บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ขณะที่ให้มีการจัดเก็บข้อมูลลงคะแนนในระบบ Blockchain ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเลือกและมีคุณสมบัติที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ โดยการลงคะแนนนั้นจะต้องเป็นความลับ จะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าผู้พิพากษาคนใด ลงคะแนนเลือกผู้ใด ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนต้องรายงานผลการตรวจนับคะแนนได้ทันที ซึ่งเริ่มโหวตลงคะแนน วันนี้ เวลา 08.00 - 16.00 น. ตามวิธีขั้นตอนการเลือกตั้งของประกาศสำนักงานยุติธรรม เรื่องการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รีบหมายเลขเป็นผู้มีสิทธิรับเลือก รวม 4 คน ประกอบด้วย 1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 2. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ 61 ปี อดีต รศ.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทั่งเวลา16.00 น. ซึ่งสิ้นสุดเวลาลงคะแนนผ่ายระบบ "COJ i-Vote" จึงได้เริ่มนับผลลงคะแนน ปรากฎว่า การเลือก ก.ต.บุคคลภายนอกครั้งแรกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้พิพากษาจากทั่วประเทศใช้สิทธิจำนวน 2,437 คน คิดเป็น 52.36% ซึ่งจำนวนนี้มีส่วนที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใดจำวน 322 เสียง

ส่วนผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต.บุคคล รวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี คือ "นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา" ได้คะแนนสูงสุด 889 คะแนน โดยอีก 3 คน ที่ได้ผลคะแนนลงรองมาตามลำดับดังนี้ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้ 689 คะแนน , พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ได้;348 คะแนน , รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ ได้ 189 คะแนน

ด้าน "นายสราวุธ เบญจกุล" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ฯ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการลงคะแนน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้พิพากษาทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ 5 คน ต้องป้อนรหัสเพื่อดึงข้อมูลจาก Blockchain มาถอดรหัส เพื่อคำนวณและประมวลผลเป็นคะแนน ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 3 นาทีเท่านั้น

การนำระบบดังกล่าวมาใช้ จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ-เวลา และยังช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ สำหรับประวัติ "นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา" อายุ 69 ปี ที่ได้รับเลือกเป็น ก.ต.บุคคลภายนอกนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ก.ศ. , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม.มหาสารคาม และกรรมการบริหารการเงิน เนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเป็นประธานกรรมการ (บอร์ด) และกรรมการ (บอร์ด) บริษัทมหาชนและเอกชน อีก 5 แห่ง โดยที่ผ่านมา "นายบุญศักดิ์" ยังมีประสบการณ์การทำงาน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) , อธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง , รองอธิบดีกรมสรรพากร , รองปลัดกระทรวงการคลัง , ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง , ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง รวมทั้งประธานบอร์ด ธ.ออมสิน เป็นเวลา 3 ปีด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการ "งานวิจัยหลักสูตรพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องความเป็นอิสระขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณจากฝ่ายบริหาร" ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ก.ต.ศาลยุติธรรม มีทั้งสิ้น 15 คน มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่ง ซึ่ง ก.ต. มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา คุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และการพิจารณาโทษผู้พิพากษาที่กระทำความผิดด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง