โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประพฤติดี 10,114 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประพฤติดี 10,114 ราย
27 มิถุนายน 2562
5,736

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ-ประพฤติดี จำนวน 10,114 ราย

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมาจํานวน 10,114 ราย ดังนี้

0t-WSG7i

(อ่านรายชื่อเพิ่มเติม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร )

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง