'ออโตคอร์ป 'เปิดเทรดวันแรกราคาสูงกว่าจอง15.27%

'ออโตคอร์ป 'เปิดเทรดวันแรกราคาสูงกว่าจอง15.27%
27 มิถุนายน 2562
1,351

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) เข้าซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) เปิดซื้อขายที่ 1.66 บาท เพิ่มขึ้น 15.27 %หรือ 0.22 บาท จากราคาจองที่1.44บาท

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและการให้บริการในกลุ่มยานยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน ACG ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท   ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รวมถึงการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบันมีศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งหมด 9 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ขอนแก่น   จ. ภูเก็ต และ จ. กระบี่  


ทั้งนี้ACG มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 444 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 156 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 117 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 23.4 ล้านหุ้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 6 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 9.6 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ในราคา 1.44 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 224.64 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 864 ล้านบาท

 การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (book building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.44 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 18.70 โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาส 2/2561-ไตรมาส 1/2562) ซึ่งเท่ากับ 46.37 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.077 บาท มี บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: