'วุฒิสภา' ตั้ง 'กก.สอบประวัติ 13 ตราชั่ง' ก่อนลงมติเห็นชอบ เป็น 'ตลก.ศาลปกครองสูงสุด'

'วุฒิสภา' ตั้ง 'กก.สอบประวัติ 13 ตราชั่ง' ก่อนลงมติเห็นชอบ เป็น 'ตลก.ศาลปกครองสูงสุด'
24 มิถุนายน 2562
1,695

"วุฒิสภา" ตั้ง "กก.สอบประวัติ 13 ตราชั่ง" ก่อนลงมติเห็นชอบ เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 คน อาทิ นายกำพล เลิศเกียรติดำรง, นายจเด็จ อินสว่าง, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, พล.อ.อู้ด เบื้องบน, นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

สำหรับรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีจำนวน 13 คน ได้แก่ นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา, นายเสถียร ทิวทอง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด, นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ , นายณัฐ รัฐอมฤต อธิบดีศาลปกครองกลาง, นายไชยเดช ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี, นายภานุพันธ์ ชัยรัต อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี, นายธีระเดช เดชะชาติ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด, น.ส.พยุง พันสุทธิรางกูร อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น, นายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา , นายสุรัตน์ พุ่มพวง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี, นายศรศักดิ์ นิยมธรรม อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และ นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต

ทั้งนี้ ในขั้นตอน กรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ จะใช้เวลาดำเนินงานระยะ 60 วันเพื่อตรวจสอบอย่างรอบด้าน ก่อนนำเสนอรายงานการตรวจสอบให้ที่ประชุมส.ว. พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่ ก่อนจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งมติของส.ว.เห็นชอบแล้วไปยัง ก.ศป. ให้พิจารณาและส่งเรื่องไปตามขั้นตอนต่อไป.


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: