แบงก์ชาติไทย-ลาวลงนามยกระดับดูแลสถาบันการเงินข้ามพรมแดนสองประเทศ

แบงก์ชาติไทย-ลาวลงนามยกระดับดูแลสถาบันการเงินข้ามพรมแดนสองประเทศ
24 มิถุนายน 2562
1,611

แบงก์ชาติไทย-ลาว ลงนามร่วมกัน หวังยกระดับ การดูแลสถาบันการร่วมกันสองประเทศ พร้อมตั้ง supervisory colleges ช่วยดูแลสถาบันการเงินในภาวะวิกฤต

     นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ Mr. Sonexay Sitphaxayผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน.  

    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจอยู่ในทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินสากล (Basel Core Principles for Banking Supervision)ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการสนับสนุนการกำกับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้ามพรมแดน

    ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบสถาบันการเงิน การจัดตั้ง supervisory colleges และการบริหารจัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

​    ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทย 7 แห่งที่เปิดดำเนินการใน สปป. ลาว โดย 1 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary Bank) และอีก 6 แห่งจัดตั้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ (รวมจำนวน 8 สาขา)และมีสำนักงานผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ลาวเปิดดำเนินการในประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง

 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง