สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,756

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวและไข่ไก่มีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

        ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 549 บาท

        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 441 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 92% เพิ่มขึ้น 9% แต่ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และการเพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐฯ ควรจะต้องเสร็จสิ้น 100% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ มีการคาดว่าบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ จะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าปกติ ทำให้ชาวไร่อาจตัดสินใจไม่ทำการเพาะปลูกในบริเวณที่มีน้ำขัง คาดว่าอาจส่งผลให้พื้นที่ที่ชาวไร่จะละเว้นจากการเพาะปลูก (Prevented Planting Acreage) ในปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

         สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.50 บาท

         ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 903.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 316.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ขณะนี้ชาวไร่ในสหรัฐฯ ทำการเพาะปลูกถั่วเหลืองไปได้ 77% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 17% อีกทั้งสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยทั้งสองประเทศจะร่วมหารือเรื่องปัญหาการค้าบนเวที G-20 ในระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาลดลง

          ในสัปดาห์นี้ตลาดส่งออกปลาป่นไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากตลาดนำเข้าสนใจเพียงปลาป่นบางเกรด ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาการลงเลี้ยงกุ้งมีปริมาณไม่มากนัก ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์ภายในประเทศไม่มาก ไม่เร่งซื้อสินค้าเข้าเก็บ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.70 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 30.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

           ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ดีขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามา กอปรกับเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 433 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 436 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 381 ดอลลาร์สหรัฐฯ

           ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 จากกระสอบละ 1,210 บาท เป็นกระสอบละ 1,220 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

          ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในสัปดาห์นี้ยังคงยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท เป็นผลจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ร่วมกันรักษาระดับราคาสุกรหน้าฟาร์มอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

        สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคไม่คึกคักเนื่องจากภาวะฝนตกในหลายพิ้นที่ อย่างไรก็ตามผลผลิตไก่เนื้อยังคงสมดุลกับการบริโภค ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จึงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

        ส่วนลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

         การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง เป็นผลจากความร่วมมือของผู้เลี้ยงที่ร่วมกันปลดไก่ยืนกรงตามมาตรการของภาครัฐ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากราคาฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.90 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

-------------------------------------------------

 ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]

 


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: