'สมคิด' สั่ง ก.อุตฯ เตรียมนโยบายเดินหน้าได้ทันทีหลังมีรัฐบาล - รมว.คนใหม่

'สมคิด' สั่ง ก.อุตฯ เตรียมนโยบายเดินหน้าได้ทันทีหลังมีรัฐบาล - รมว.คนใหม่
20 มิถุนายน 2562
2,127

“สมคิด” สั่งการบ้านผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ข้อ เตรียมนโยบายเดินหน้าได้ทันทีหลังมีรัฐบาล - รมว.คนใหม่ เน้นอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขู่สถาบันในกระทรวงไม่มีผลงานสั่งยุบทันที

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมและติดตามงานกระทรวงอุตสาหกรรมการเมืองในขณะนี้ใช้เวลาในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ค่อนข้างนาน ตนอยากเห็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าได้ต่อเนื่องทันทีภายหลังมีรัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะเข้ามาสานต่องานได้ทันที โดยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องวางแผนและเร่งขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 5 ข้อได้แก่ 1.การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบายลำดับแรกที่กระทรวงจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น 2.การจูงใจให้ภาคเอกชนของไทยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้เป็นระบบดิจิทัล 3.เร่งรัดโครงการไซเบอร์พอร์ตไทยแลนด์ (Cyberport Thailand) เพื่อเชื่อมโยงโครงการความร่วมมือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กับฮ่องกง

4.การสนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใหม่ทั่วประเทศโดยเน้นสนับสนุนการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่นยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือการทำเศรษฐกิจชีภาพ (ไบโออีโคโนมี่) รวมทั้งการเชื่อมโยงสถาบันศึกษา และสถาบันวิจัยให้เข้าไปตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และ5.มอบหมายให้เอสเอ็มอีแบงก์ไปดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน

“กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว มีแผนงานที่ชัดเจนว่าจะรุกอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรอุตสาหกรรมที่ให้การบ้านไว้ต้องดูทั้งเรื่องของงบประมาณ กำลังคน สถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงต้องมีผลงานต้องดูว่าจะเข้ามาร่วมอย่างไร ถ้าไม่มีผลงานก็ยุบให้หมด ส่วนปลัดกระทรวงฯก็ต้องเป็นปลัดฯปลัดดิจิทัล ถ้าเป็นปลัดฯแบบอนาล็อกให้ไปเป็นที่กระทรวงอื่นๆ”นายสมคิด กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง