กรมอนามัย ชวนพ่อครัว-แม่ครัว ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน

กรมอนามัย ชวนพ่อครัว-แม่ครัว ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน
19 มิถุนายน 2562
1,015

กรมอนามัย ชวนพ่อครัว - แม่ครัว ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน ช่วยคนไทยไม่ขาดไอโอดีน

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน” ณ บริเวณ Ground floor โซน G เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ว่าโรคขาดสารไอโอดีนยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากการขาดไอโอดีน เป็นสาเหตุหนึ่งของความพิการทางสติปัญญาที่สามารถป้องกันได้ จากสถานการณ์เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทย ยังพบการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าเกณฑ์พื้นที่ขาดสารไอโอดีน คือ พื้นที่ที่มี ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่ง ปี 2561 พบ ค่ามัธยฐานไอโอดีน ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 131.7 ไมโครกรัมต่อลิตร หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีนรุนแรง อาจทำให้แท้ง ทารกพิการแต่กำเนิดปัญญาอ่อน ร่างกายแคระแกรน ในผู้ใหญ่หากขาดไอโอดีน จะทำให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ส่งผลให้เฉื่อยชา อ่อนเพลีย และมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า เกลือเสริมไอโอดีนเป็นมาตรการหลักที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และปัจจุบันนี้ ประชาชนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานมากขึ้น ดังนั้น เนื่องในวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ กรมอนามัย จึงรณรงค์ขอความร่วมมือพ่อครัวแม่ครัว  ผู้ปรุงประกอบอาหาร เลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน และเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหารทุกมื้อ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายทุกวัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ทูตไอโอดีน ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้ร้านอาหารในเครือข่ายเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร

“ทั้งนี้ การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสามารถทำได้ง่ายๆ คือ เลือกบริโภคอาหารทะเล ซึ่งเป็นแหล่งของไอโอดีนเป็นประจำ เช่น ปลาทู หอย กุ้ง ปู และสาหร่ายทะเล อย่างไรก็ตาม เกลือทะเลมีไอโอดีนน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายต้องการไอโอดีนเพียงวันละน้อย แต่ต้องการทุกวัน ไอโอดีนจึงจำเป็นสำหรับทุกมื้อทุกวัน และทุกวัย ดังนั้นการเลือกเกลือในการปรุงประกอบอาหาร จึงจำเป็นต้องเลือกเกลือเสริมไอโอดีนวันละไม่เกิน1 ช้อนชา เพื่อให้ได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากนี้ การเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีน ให้สังเกตฉลากที่มีคำว่า “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” บนซองเกลือ และมีเลข อย.กำกับบนซองเกลือ ทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุดแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง