'เอไอเอส' ยื่นขอรับคลื่น 5 จี

'เอไอเอส' ยื่นขอรับคลื่น 5 จี
19 มิถุนายน 2562
7,975

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz ต่อกสทช.

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 จะดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1_50

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง