17 จำเลย 'กปปส.' ร้องส่งศาลรธน. ตีความต้านทักษิณไม่ผิด

17 จำเลย 'กปปส.' ร้องส่งศาลรธน. ตีความต้านทักษิณไม่ผิด
18 มิถุนายน 2562
39,389

"แก้วสรร" เผย17 จำเลย คดี กปปส. ยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การต่อต้านระบอบทักษิณ ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้

นายแก้วสรร อติโพธิ อาจารย์นักกฎหมาย เปิดเผยว่า วันนี้ (18 มิ.ย.) 17 จำเลยในคดี กปปส. จะยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การต่อต้านระบอบทักษิณ โดยสันติวิธีของปวงชน ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 69 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

ทั้งนี้จำเลย 17 คน ใน 32 คน เห็นว่า ไม่ว่าในที่สุดแล้วศาลในคดีอาญาจะวินิจฉัยเห็นว่าการกระทำของตนเป็นผิดหรือไม่ก็ตาม ตนก็มีข้อต่อสู้สำคัญว่าการกระทำตามฟ้องทั้งปวงทั้งคดีของตนหรือคดีคัดค้านการเลือกตั้งของประชาชนอื่นๆอีกหลายคดีนั้น ล้วนเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งสิ้น จึงต้องการเสนอข้อมูลและเหตุผลรวม 46 หน้า 9 ข้อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณเป็นขบวนการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ ผิดครรลองทั้งความคิด ความเคลื่อนไหว และระบบอำนาจ จนกลายเป็น “เผด็จการพรรคการเมืองนายทุน” ปรากฏตัวตนเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ 2543-2557 จนกำเริบสูงสุดเมื่อตรากฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อ พฤศจิกายน 2556 อันเป็นจุดแตกหักจนเกิดสิทธิต่อต้านโดยปวงชนแล้ว

ในคำร้องได้ระบุถึงพัฒนาการและตัวตนเผด็จการของระบอบนี้ ด้วยข้อวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมืองก่อนว่า พ.ต.ท.ทักษิณได้กลายเป็นฮิตเลอร์เมืองไทยที่ลอยออกมาจากหีบเลือกตั้งได้อย่างไร จากนั้นจึงชี้ถึงการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ จนเกิดคดีความต่างๆเช่นไรบ้าง ท้ายสุดจึงวิเคราะห์ยืนยันอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า ประเด็นวินิจฉัยว่าระบอบทักษิณมีจริงหรือไม่ เป็นภัยใกล้ชิดชัดเจนต่อประชาธิปไตย เหมือนงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนต้องปิดกรุงเทพต่อต้านขับไล่นี้จะฟังได้เพียงใดนั้น นับเป็นข้อต่อสู้สำคัญที่สุดของจำเลย และมีแต่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะวินิจฉัยได้

จำเลยทั้ง 17 จึงพร้อมกันยื่นคำร้องขอศาลอาญาให้ส่งข้อมูลและเหตุผลนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณขณะนั้นเป็นภัยชัดเจนใกล้ตัวเหมือนงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านจริง การกระทำตามฟ้องของจำเลยทั้งหมดทั้งคดีนี้ และคดีของประชาชนอื่นๆ ก็จะเป็นการใช้สิทฺธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายรับรองไว้ หากทำโดยอยู่ในกรอบสันติวิธีก็ไม่ผิด หากเกินเลย ก็เป็นผิดแต่ลดโทษได้

"คำร้องนี้สำคัญต่อการเมืองไทยในอนาคตว่า กฎหมายไทยจะยอมรับให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจนมีสิทธิต่อต้านผู้แทนที่ทรยศใช้สิทธิผิดครรลองได้จริงหรือไม่ หรือจะให้ก้มหน้าเลือกตั้งไปวันๆ แล้วให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะๆ ต่อไปอีก เช่นปัจจุบัน"


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง