'ซุปเปอร์' คาดได้ใบรับรองการก่อสร้างอาคารภายใน มิ.ย.ก่อนเดินหน้าขายกองทุนอินฟาฯ

'ซุปเปอร์' คาดได้ใบรับรองการก่อสร้างอาคารภายใน มิ.ย.ก่อนเดินหน้าขายกองทุนอินฟาฯ
17 มิถุนายน 2562
949

'ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี' แจ้งความคืบหน้าจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน'SUPERE IF'หลังแขวงการทางส่งหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วนเพื่อก่อสร้างถนน ทำให้ต้องยื่นแก้ไขใบอนุญาต 5ฉบับ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว4ใบเหลืออีก1ใบ คาดได้รับมิ.ย.

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSUPER แจ้งตลาเหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งผลการอนุมัติการจัดตั้งของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power plant Infrastructure Fund หรือ SUPERE IF) แก่ตลท.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้ต่อเมื่อโครงโรงไฟฟ้า2 โครงการ ที่กองทุนฯ จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว


ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาแขวงการทางได้มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วนเพื่อทำการก่อสร้างถนน เป็นผลทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ของทั้ง 2 โครงการ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตที่สำคัญรวม 5 ฉบับ จึงขอแจ้งความคืบหน้าของการได้รับใบอนุญาตของโครงโรงไฟฟ้า2 โครงการ ดังนี้

1.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
2.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 4.ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว5.ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในเดือน มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง โดย หากมีความคืบหน้าเช่นไรบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง