จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน

จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน
17 มิถุนายน 2562
2,233

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน

วานนี้ (16 มิ.ย.) ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2019)  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ พร้อมนำ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมเสริมไทยคอมเพล็กซ์  จังหวัดมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลสาขานักธุรกิจนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจษฎา คำผอง ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมรายงานผลและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาญไฟจราจร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ผลิตภัณฑ์ กีตาร์และอูคูเลเล่ไม้ไผ่ขด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายธนกฤษ ทาโน ผลิตภัณฑ์ เล็ทส์ฟันส์ ระบบปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมระบบแนะนำโครงการภาครัฐที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

และรางวัล สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมกร ขวาของ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการนวัตกรรมการทำแผ่นวัสดุกันกระสุนที่  ผสมรังไหม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์ และ อาจารย์ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบไปด้วย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น มีบริการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาและเติบโตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี (TBI)

งาน  NESP Innovation Fair 2019กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16  มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักในการนำผลงานวิจัยจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน   ตลอดจนนำผลงานวิจัยของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมาเผยแพร่ และเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  อีกทั้งเป็นการสร้างช่องทางทดลองทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย  การเสวนาในหัวข้อแนวคิดธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลังจากการเข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การแสดง Fashion Show ชุดTHONGSIRI INDIGO INNOVATION 2019 และชุด Silk and cultureและการออกบูทขายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการต่างๆมากมายกว่า 30 ร้านค้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: