DTAC - ซื้อ

DTAC - ซื้อ
14 มิถุนายน 2562 | โดย บล.บัวหลวง
2,131

รายได้บริการกลับมาฟื้นตัวเป็นบวก YoY ตั้งแต่ไตรมาส 4/62 จนถึงปี 2563

ประเด็นสำคัญจากงาน “DTAC Capital Market Day 2019” ถือว่าเป็นไปในเชิงบวก โดยการสร้างความมั่นใจถึงสัญญาณของการฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้นของรายได้บริการถ้าพิจารณารายเดือนตั้งแต่เดือนก.พ.จนถึงเดือนมิ.ย. การคาดการณ์รายได้บริการกลับไปเติบโต YoY ในไตรมาส 4/62 รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ลดลง และคุณภาพเครือข่ายและแบรนด์ดิ้งที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือนม.ค. เป็นต้นมา เรามองว่ารายได้บริการและผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากรายได้บริการที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 และกำไรหลักที่เติบโตก้าวกระโดดในปี 2562

คุณภาพเครือข่ายและความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

เราเชื่อว่ามีสัญญาณเชิงบวกที่บ่งชี้ว่าคุณภาพเครือข่ายของ DTAC ได้พัฒนาและปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก เห็นได้จากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพเครือข่ายเฉลี่ยรายวันที่ลดลงมากถึง 28% (เทียบเดือนเม.ย. 2562 กับเดือนม.ค. 2562) มุมมองด้านคุณภาพโครงข่ายของ DTAC ในสายตาลูกค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า และการเป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับความเร็วด้านการดาวน์โหลดและวีดีโอและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จาก “เครือข่ายคือศูนย์กลาง” ไปเป็น “การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ควบคู่ไปกับคาปาซิตี้ที่แข็งแกร่งจากการมีจำนวนคลื่นในมือสูงสุดต่อจำนวนผู้ใช้บริการ การเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ใช้คลื่น TDD ในประเทศไทยและการเพิ่มความครอบคลุมโดยการอัดแน่นเครือข่าย 2.1 กิกะเฮิร์ซซึ่งถือว่าเป็นการลดการพึ่งพาการใช้คลื่นความถี่ต่ำ เราจึงเชื่อว่าก้าวของการปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายจะค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

รายได้พรีเพดหยุดไหล ในขณะที่รายได้โพสต์เพดปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สามกลยุทธ์ของ DTAC สำหรับการผลักดันรายได้บริการในปี 2562 ได้แก่ 1) ประคองให้รายได้พรีเพดทรงตัวและไม่ไหลลงต่อ 2) รักษารายได้โพสต์เพดให้เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น และ 3) เน้นปรับให้เข้ากับการใช้งานส่วนบุคคลเพื่อผลักดันรายได้เฉลี่ยต่อราย และเนื่องจากคู่แข่งได้ถอนโปรโมชั่น"ความเร็วคงที่ไม่จำกัดการใช้งาน" ออกจากตลาด การลดเงินอุดหนุนค่าเครื่องโทรศัพท์พรีเพด มุมมองคุณภาพเครือข่ายที่ดีขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่เดือนม.ค. 2562 เป็นต้นมา และการรื้อปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการขายใหม่ จึงส่งผลให้รายได้พรีเพดเฉลี่ยรายวันเริ่มทรงตัวและฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อยตั้งแต่เดือนก.พ. 2562 เป็นต้นมา และหลังจากการปรับปรุงช่องการการจัดจำหน่ายใหม่ เราเห็นจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่(ก่อนหักจำนวนผู้ใช้งานที่ออกจากระบบ) สำหรับบริการพรีเพดในไตรมาส 1/62 เพิ่มขึ้น 14% QoQ ในส่วนของรายได้โพสต์เพดรายเดือนถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนต.ค. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากโปรโมชั่นที่น่าดึงดูด คุณภาพเครือข่ายและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่ดีขึ้น รวมถึงจุดขายของบริการที่ชัดเจน และการปิดการขายที่รวดเร็ว

คาดรายได้บริการพลิกกลับมาเติบโต YoY ในไตรมาส 4/62 จนถึงปี 2563

เราคาดว่ารายได้บริการมีแนวโน้มลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลง YoY ในช่วงไตรมาส 2/62-3/62 ก่อนที่จะพลิกกลับไปเป็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY ในช่วงไตรมาส 4/62 เพื่อที่จะส่งผลให้รายได้บริการสำหรับทั้งปี 2562 ลดลงในช่วง 1-3% YoY (ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท) ดังนั้นเราเชื่อว่ารายได้บริการมีแนวโน้มพลิกฟื้นกลับมาเติบโต YoY ตั้งแต่ไตรมาส 4/62 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 (ซึ่งมีแนวโน้มเติบโต 1-3% YoY ในระยะกลาง) EBITDA มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้บริการในระยะกลาง เราเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกข้างต้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนอยากเห็นว่ารายได้บริการหลักฟื้นตัวกลับมาตั้งแต่ไตรมาส 4/62 และต่อเนื่องไปถึงปี 2563 จำนวนผู้ใช้บริการพรีเพดรายใหม่สุทธิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการโพสต์เพดรายใหม่สุทธิที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอัตราการออกจากระบบของลูกค้าโพสต์เพดที่ลดลงถือได้ว่าเป็นการยืนยันถึงสัญญาณของการการฟื้นตัวของผลประกอบการในช่วงเริ่มต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง