เตือนแอดมินโซเชียลแจกจมูก หน้าอกฟรี ระวังเข้าข่ายความผิดโฆษณาสถานพยาบาล

เตือนแอดมินโซเชียลแจกจมูก หน้าอกฟรี ระวังเข้าข่ายความผิดโฆษณาสถานพยาบาล
12 มิถุนายน 2562
860

กรม สบส. เตือนบรรดาแอดมินโลกโซเชียลที่จัดกิจกรรมแจกจมูก หน้าอกฟรี ระวังเข้าข่ายความผิดโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต!

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง หลายคนให้ความสนใจกับรูปลักษณ์หน้าตา จนมีการตั้งกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามผ่านสื่อโซเชียล ทั้งทางเว็บไซต์ (Website) กลุ่มไลน์ (LINE) หรือเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบหรือที่เรามักจะเรียกกันด้วยคำทับศัพท์ว่าแอดมิน (Administrator) ทำหน้าที่อัพเดทเนื้อหาหรือจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่แอดมินเพจเรื่องความสวยความงามมักนำมาใช้ดึงดูด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก ผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ (Like) ให้กับเว็บไซต์หรือเพจที่ตนดูแล คือ การแจกคอร์สเสริมความงาม หรือแจกบริการศัลยกรรมเสริมความงามเฉพาะจุด อาทิ เสริมจมูก หรือหน้าอกฟรีกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก ซึ่งประชาชนจะต้องระวังให้มาก พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าเห็นแก่ของฟรี เพราะสุขภาพ ร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง การที่มิได้ตรวจสอบสถานพยาบาลด้วยตนเองย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับบริการที่ไม่ตรงกับที่แอดมินแจ้ง หรือได้รับบริการจากคลินิกเถื่อน ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้วตัวของแอดมินที่จัดกิจกรรมในลักษณะชักจูงให้ประชานเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเอกชนก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

ทันตแพทย์อาคม กล่าวต่อว่า ตามประกาศกรม สบส.เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” นิยามให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสียง ภาพ เพื่อประโยชนทางการค้าต่อสถานพยาบาลเอกชน ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ดังนั้น การที่แอดมินจัดโปรโมชั่นแจกคอร์สเสริมความงามหรือบริการทางการแพทย์ฟรีเพื่อชักจูงให้ประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลเอกชน ก็จะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาสถานพยาบาลซึ่งจะต้องขออนุญาตกับกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจึงสามารถเผยแพร่ได้ หากทำการโฆษณาโดยพลการจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

ทั้งนี้ หากผู้ที่ใดต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาล ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่กรม สบส.โดยเดินทางเข้ามาด้วยตนเองหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18832 แต่หากอยู่ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง