'มิตรสิบ'เปิดเทรดวันแรกราคาหุ้นเพิ่มขึ้น5.6%

'มิตรสิบ'เปิดเทรดวันแรกราคาหุ้นเพิ่มขึ้น5.6%
11 มิถุนายน 2562
1,492

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือMITSIBเข้าซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) เปิดตลาดที่2.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 5.6% จากราคาจองที่ 2.50บาท

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)หรือMITSIB ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ทั้งแบบรถป้ายแดงและรถมือสอง รวมถึงให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก เป็นต้นบริษัทมีนโยบายจัดเตรียมรถแท็กซี่มิเตอร์ป้ายแดงตามโครงการ TAXI OK รวมทั้งมีบริการต่อ พ.ร.บ. ทะเบียนรถ และตรวจสอบสภาพรถเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทุนกับพันธมิตรจัดตั้งบริษัท แอพ แท็กซี่ จำกัด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ “APPTaxi” อีกด้วย

 MITSIB มีทุนชำระแล้ว 333.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 167 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย  138.95 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 25.05 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัท 3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 417.5ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,667.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 30.4 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท มีบมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: